En l’àmbit regional i nacional, els diferents Governs autonòmics convoquen interessants ajudes per tal d’assolir projectes de tota índole relacionats amb el progrés empresarial, com la innovació, investigació, digitalització, internacionalització, energia, inversions en actius o contractació de personal qualificat.

A més, altres importants organismes, com CDTI, ENISA o ICEX, ofereixen crèdits i altres programes d’ajuda interessants, en condicions favorables per a qualsevol tipus d’actuació nacional i internacional.

En lanaulab estem al dia de les convocatòries més interessants per a qualsevol empresa de qualsevol sector.

El nostre treball s’inicia analitzant el negoci i la realitat dels nostres clients, per tal d’oferir la solució convenient i adequada. Així mateix, donem forma, contingut i estructura als teus projectes per optar, amb les majors possibilitats d’èxit, a les diverses ajudes de les regionals i nacionals.
La metodologia de treball consisteix a responsabilitzar-se del compliment dels requisits necessaris per a l’obtenció de les ajudes, així com el seu seguiment, justificació i pagament, pel que acompanyem als nostres clients en tot el procés, garantint seguretat, confiança i resultats.